top of page
Samensteller Lex

Elektra in Frankrijk

Elektriciteit in Frankrijk

  1. Een elektriciteitsrekening openen in Frankrijk

  2. Een nieuwe elektriciteitsvoorziening krijgen

  3. Franse elektriciteitstarieven

  4. Je Franse elektriciteitsrekening begrijpen

  5. Klachtenprocedures

2.1. Een nieuwe elektriciteitsvoorziening krijgen

Als je woning momenteel geen elektriciteitsvoorziening heeft, moet je een aanvraag voor een dergelijke levering indienen bij EDF.

Om precies te zijn, moet je een aanvraag indienen bij Enedis, de distributeur van de elektriciteitsvoorziening van EDF.

Vóór mei 2016 heette Enedis ERDF – Électricité Réseau Distribution France , - die als gevolg van Europese regelgeving hun branding en relatie met EDF moesten veranderen. Het verzoek om een ​​levering wordt een demande de raccordement genoemd , die per brief of online kan worden ingediend bij Demande de prestation liée au raccordement met behulp van downloadbare formulieren.

(In een klein aantal gebieden wordt de elektriciteitsdistributie niet verzorgd door Enedis, dus u dient bij twijfel de gemeente te bezoeken om de details van de distributeur te verkrijgen.)

Je moet een kopie van de bouwvergunning (of werkverklaring), het locatieplan, het huisplan en de details van de hoeveelheid stroom die je zoekt, overleggen. Enedis stuurt een engineer langs om je wensen te bespreken, waarna je een voorstel krijgt, een propositie de raccordement genaamd.

Als het nodig is om nieuwe kabels te leggen of een mast te installeren, worden deze werkzaamheden in rekening gebracht, hoewel in bepaalde omstandigheden een deel of alle kosten worden gedragen door de lokale planningsautoriteit. Het hangt af van het lokale beleid en of het aanbod al dan niet voortvloeit uit een stedenbouwkundige vergunning.

Het kan zijn dat je verplicht bent om door uw elektricien een greppel te laten graven en de kabels in huis en op de huismeter te laten leggen. EDF levert normaal gesproken geen levering aan een particulier eigendom dat zich verder dan 30 meter van de openbare weg bevindt; als de lengte van de kabellengte langer is, wordt hun hoofdmeter op de openbare weg geplaatst, van waaruit u de voeding naar het huis en uw meter moet laten aansluiten.

Als de greppel over de openbare weg loopt, moet je toestemming vragen aan de plaatselijke gemeente of de prefectuur voor une autorisation de voirie + un arrêté de circulatie.

Indien het voor Enedis nodig is om over ander privaat of openbaar eigendom te gaan voor het leggen van hun voedingskabels of het plaatsen van de mast, zullen de daarvoor noodzakelijke erfdienstbaarheden door hen worden geregeld. Dit betreft alleen de levering aan hun meter, niet uw eigen huismeter.

Als de nieuwe levering een uitbreiding van het netwerk vereist, krijgt Enedis zes weken de tijd om het onderzoek af te ronden en de kostenraming op te stellen. Ze kunnen erop aandringen dat bepaalde werken worden uitgevoerd voordat ze voor de levering zorgen.

Indien geen uitbreiding van het netwerk nodig is, is Enedis verplicht het voorstel binnen 10 dagen na het verzoek te doen.

Ook hier geldt dat wanneer er behoefte is aan een uitbreiding van het bestaande netwerk, de realisatie van de werken tot drie maanden na ontvangst van het voorstel kan duren.

Als de capaciteit van de aanvoer moet worden vergroot of er erfdienstbaarheden moeten worden geregeld, kan deze periode oplopen tot zes maanden en mogelijk langer. Je moet minimaal een deel van de kosten betalen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen.

2.2. Conformiteitsverklaring

Voordat u op het elektriciteitsnet kunt worden aangesloten ( mise en service genoemd ), moet u EDF een conformiteitsattest de conformité bezorgen. Dit gebeurt via een regelgevende instantie genaamd CONSUEL , die het onroerend goed moet inspecteren. De inspectie moet worden aangevraagd door uw elektricien, na voltooiing van de werken. Er is een kleine vergoeding voor de inspectie door de CONSUEL-technicus en het verstrekken van het certificaat van overeenstemming. Heeft u de werkzaamheden zelf uitgevoerd, dan kunt u de aanvraag op eigen naam doen. Het attest is hier aan te vragen. In een Nederlandse PDF wordt het ook uitgelegd. De kosten bedragen tussen € 125,00 en € 130,00 afhankelijk per brief of elektronisch. De kosten zijn hier op de PFD te bekijken.

2.3. Levering van bouwers.

Of het nu gaat om een ​​nieuwbouwwoning of een verbouwing, als deze op dit moment geen stroomvoorziening heeft, dan kunt u een tijdelijke bouwers voorziening door Enedis laten verzorgen. Dit wordt alimentation de chantier genoemd. Bekijk ook deze website.

Ze zullen een voeding aanbieden vanaf de dichtstbijzijnde elektriciteitsmast. U moet een meterkast (koffer) leveren , die u bij een bouwmarkt kunt krijgen. Ook moet u de levering in de meterkast aftakken met een lokale elektricien. Enedis geeft wel aan dat zo'n aanbod normaal gesproken maar een half jaar beschikbaar is, al lijken ze in de praktijk een oogje dicht te knijpen voor deze regel.

U kunt uw aanvraag online indienen bij Demande de prestation liée au raccordement .

Volgende: Franse elektriciteitstarieven

Terug: Een elektriciteitsrekening openen in Frankrijk

Een reactie/vraag aan Lex

Bedankt voor de inzending!

Samenvatting Elektra aansluiting

1. Dit heb je nodig voor een aanvraag voor een tijdelijke
    aansluiting gedurende de bouwperiode. 

    Alimentation de chantier of  d'un branchement provisoire

    Klik hier voor de aanvraag.

 

2. Als je wegwerkzaamheden aan de openbare weg moet doen:

    une autorisation de voirie + un arrêté de circulatie.

3. Dit heb je nodig voor een een aanvraag voor een 

    Electra aansluiting.

    Demande de raccordement, de aanvraag kun je

 

    Hier in het Nederlands bekijken.

    Hier in het Frans bekijken en aanvragen.

4. Conformiteit verklaring.

    A. Hier attest aan te vragen
    B. Nederlandse PDF uitleg attest

    C. Nederlandse PDF kosten attest

bottom of page