top of page
Samensteller Lex

Elektra in Frankrijk

Elektriciteit in Frankrijk​

  1. Een elektriciteitsrekening openen in Frankrijk

  2. Een nieuwe elektriciteitsvoorziening krijgen

  3. Franse elektriciteitstarieven

  4. Je Franse elektriciteitsrekening begrijpen

  5. Klachtenprocedures

4.1 Je Franse elektriciteitsrekening begrijpen

In de linker kolom van de eerste pagina van de factuur vind je alle algemene informatie met betrekking tot uw account en de contactgegevens van EDF. Het vermeldt met name uw klantreferentienummer ( votre référence client ) dat u in al je communicatie met
EDF moet gebruiken.

In de linker kolom vindt u ook het referentienummer van het 'Point de Livraison ', dat uw eigendom identificeert. EDF zal hier vaak om vragen als u een leveringsprobleem heeft.

Naast al deze informatie staat in een blauw vakje het bedrag dat u voor de betreffende periode moet betalen. Draai je om en je vindt de details van de kosten, te beginnen met de hoeveelheid elektriciteit die onder elk tarief gedurende de periode is verbruikt, de kosten van
it verbruik, gevolgd door het bedrag van het maandelijkse vaste bedrag ( abonnement ), en de andere belastingen en heffingen die van toepassing zijn, voornamelijk met betrekking tot hernieuwbare energie.

Als je daluren gebruikt, vind je details over je verbruik voor zowel de piekuren ( heures pleines ) als voor de daluren ( heures creuses ).

De pagina zal ook andere belangrijke belastingen en heffingen (2021) vermelden.

  • De Contribution Tarifaire d'Acheminement (CTA) financiert de ouderdomspensioenen van elektriciteits- en gaswerknemers. Het percentage van de belasting verschilt per gekozen tarief.

  • De Contribution au Service Public d'Electricité (CSPE) is (in theorie) een douanebelasting. Het is vastgesteld op 0,0225 €/kWh.

  • De Taxes sur la Consommation Finale d'Electricité (TCFE) wordt bepaald door elk lokaal bestuurlijk gebied, waarvan de opbrengst wordt verdeeld onder de gemeenten.

  • Ten slotte is er de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) die wordt geheven tegen het tarief van 5,5% op de CTA en 20% op het verbruik, inclusief de CSPE en TCFE.

Op de laatste pagina vind je informatie over de prijs van elektriciteit en informatie over hoe u een klacht kunt indienen. Ze kunnen ook nuttige informatie bevatten over de trends in uw verbruik.

4.2 Je elektriciteitsrekening betalen

Je kunt ervoor kiezen om na ontvangst van je factuur per bank te betalen of u kunt een automatische incasso (prélèvement automatique ) regelen. Je kunt ook met creditcard betalen. Je kunt uw rekening ook via internet betalen door een internetaccount aan te maken.

 

EDF leest elke zes maanden uw elektriciteitsrekening en stuurt elke twee maanden een rekening. Dus voor een groot deel van het jaar zullen de rekeningen die u ontvangt een geschatte lezing zijn die door hen wordt uitgevoerd. Als je niet thuis bent wanneer ze bellen en je meter bevindt zich in het pand, dan zullen ze een Coupon Auto Relevé achterlaten die u binnen negen dagen aan hen moet retourneren met de door u gemaakte meting.

Als je tussen deze tijden alleen het werkelijke verbruik wilt betalen, kun je zelf de meter oplezen en hen de details bezorgen, hetzij via internet of per telefoon, waarvan de contactgegevens op je factuur staan.

Je kunt ook de regelmaat van betaling kiezen. Normaal gesproken wordt er elke twee maanden een rekening gestuurd, maar als je eenmaal een vast gebruikspatroon hebt, kun je elke maand hetzelfde bedrag betalen. Elk verschil met het daadwerkelijke gebruik wordt aan het einde van het jaar geregulariseerd. Als de woning een tweede woning is, kunt u ervoor zorgen dat u elke zes maanden een rekening ontvangt. Online facturering is beschikbaar door u hiervoor aan te melden via uw online EDF-account.

4.3 Slimme elektriciteitsmeters

Het regelmatige bezoek van de monteur voor het handmatig uitlezen van uw elektriciteitsmeter in Frankrijk behoort binnenkort tot het verleden, evenals de geschatte elektriciteitsmeterstanden. Het Franse elektriciteitsdistributiebureau Enedis is de afgelopen jaren begonnen met het plaatsen van 'Linky' slimme meters in alle woningen in Frankrijk.

Het programma wordt uitgevoerd als onderdeel van een breder Europees initiatief voor het gebruik van intelligente meters en volgt op substantiële proeven met het nieuwe systeem die in delen van Frankrijk zijn uitgevoerd. Eenmaal geïnstalleerd, wordt uw elektriciteitsmeter op afstand uitgelezen bij uw leverancier en wordt uw factuur voor elke boekhoudperiode gebaseerd op het werkelijke verbruik.

De meters worden ook geleverd met realtime-displays, waarmee consumenten in theorie het elektriciteitsverbruik kunnen volgen.

Enedis is echter niet verplicht om de meters te installeren waar ze gemakkelijk door het huishouden in het pand kunnen worden gelezen, dus voor degenen die een meter buiten het pand hebben, zal dat voordeel niet voor iedereen beschikbaar zijn, hoewel het wel mogelijk zal zijn om het verbruik te raadplegen op een speciale website.

Zelfs als de meter kan worden uitgelezen, wordt alleen het verbruik in kilowattuur (Kwh) weergegeven, niet de werkelijke kosten.

De wijziging is verplicht voor alle huishoudens en de meters worden in eerste instantie gratis geïnstalleerd voor de consument, al komt er sinds 2021 een extra heffing op je rekening om alles te betalen.

Voor degenen die ook duurzame energie gebruiken in hun pand, waar het gebruik van twee meter over het algemeen noodzakelijk is, zal een enkele Linky-meter de bestaande meters vervangen. Met de nieuwe meters kunnen ook andere operaties op afstand worden uitgevoerd, zoals het sluiten en openen van rekeningen.

Details van het brede installatieprogramma zijn te vinden op Le compteur Linky chez vous , van waaruit u ook contact kunt opnemen met Enedis over de daadwerkelijke installatiedatum op uw eigendom.

U krijgt 30 tot 45 dagen voor aanvang van de werkzaamheden een brief van Enedis over de voorgestelde installatie. De nieuwe meter wordt op dezelfde plaats als de bestaande meter geplaatst en duurt ongeveer 30 minuten.

Volgende: Klachtenprocedures

Terug: Tarieven van Franse Elektriciteit

Samenvatting

 

1. De slimme meter Linky 

 

    Le compteur Linky chez vous 

bottom of page