top of page
Samensteller Lex

Elektra in Frankrijk

Elektriciteit in Frankrijk

  1. Een elektriciteitsrekening openen in Frankrijk

  2. Een nieuwe elektriciteitsvoorziening krijgen

  3. Franse elektriciteitstarieven

  4. Je Franse elektriciteitsrekening begrijpen

  5. Klachtenprocedures

5. Klachten over je Franse elektriciteitsvoorziening

Als u een klacht wilt indienen over de service die u van EDF heeft gekregen, moet u de klacht in eerste instantie met hen opnemen.

Dat kan via het contactformulier.

Een Engelssprekende adviseur is ook telefonisch bereikbaar via 0033-(0)9 69 36 63 83.

Je kunt ook een van hun lokale kantoren bezoeken.

Als u geen bevredigend antwoord krijgt, moet  je schrijven naar:

EDF Service Consommateurs TSA 20021 41975 Blois CEDEX 9

De dienst moet binnen twee maanden op uw klacht reageren.

Als zaken niet worden opgelost, kun je een klacht sturen naar:

Médiateur D'EDF TSA 50026 75804 PARIJS CEDEX 8

Je kunt uw klacht ook online indienen.

De Médiateur dient binnen twee maanden een besluit/advies te geven. Hun beslissing is alleen adviserend, dus beide partijen kunnen ervoor kiezen om deze te negeren. Niettemin is de elektriciteitsleverancier verplicht om de Médiateur binnen twee maanden op de hoogte te brengen van het gevolg dat aan zijn aanbeveling is gegeven.

Tot slot, als u zich nog steeds gekwetst voelt, kunt u schrijven naar:

Médiateur NATIONAL DE L'ENERGIE LIBRE RESPONSE NR 5925275443 PARIJS CEDEX 09

Terug: Je Franse elektriciteitsrekening

Samenvatting

 

1. Dit heb je nodig of er gebouwd mag worden.

    Certificat d`urbanisme, aanvraag kun je hier downloaden.

2. Dit heb je nodig wat er gebouwd mag worden.

    PLUI in het Nederlands (regio-afhankelijk) klik hier.

3. Dit heb je nodig hoe je gaat bouwen (bouwvergunning)

    Permis de construire kun je hier downloden.

 

bottom of page